Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yleistä

Jyty Joensuun seutu ry hoitaa jäsentensä edunvalvontaa Joensuun seudulla. Suurimmat työnantajat, joiden työntekijöitä yhdistykseen kuuluu, ovat Siun sote, Joensuun kaupunki, Riveria, Meita, Polkka, Ilomantsin kunta, Karelia-ammattikorkeakoulu, Liperin kunta ja Outokummun kaupunki. Lisäksi yhdistykseen kuuluu usean pienemmän työantajan työntekijöitä.

Olemme alueen suurin jytyläinen paikallisyhdistys. Hallitus ja kokoukset

Hallituksen koko on puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokouksiin kutsutaan toimihenkilöt, pääluottamusmiehet sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu 6 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. 

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa ylimääräisiä yleiskokouksia.

Kevätkokous pidetään toukokuussa maakunnassa, muualla kuin Joensuussa. Kokouksen yhteydessä tarjotaan ruokailu ja mahdollisesti järjestetään tutustuminen paikalliseen toimintaan. 

Syyskokous pidetään marraskuussa Joensuun seudulla. Kokouksen yhteydessä tarjotaan ruokailu.

Viestintä

Yhdistykselle on laadittu viestintäsuunnitelma ja sitä päivitetään aktiivisesti. Jäsenviestintä tapahtuu sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla. Tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen facebook- ja instagram-tileillä.Luottamusmiestoiminta

Luottamusmiehet osallistuvat henkilöstön edustajina työnantajien yhteistoimintakokouksiin sekä paikallisen tason neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen. 

Luottamusmiehet ovat jäsenten tukena työsuhdeasioissa. Luottamusmiehet kokoontuvat keskimäärin joka toinen kuukausi keskustelemaan yhteisistä asioista. Toiminta

Toiminnan lähtökohtana on ensisijaisesti jäsenten edunvalvonta. Yhdistys järjestää aluetoimiston kanssa ammattiala- ja työpaikkakohtaisia jäseniltoja sekä koulutusta ja hyödyntää aluetoimiston ja liiton järjestämiä alueellisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua omaan ammattialaan liittyvään koulutukseen maksutta tai pienellä omavastuuosuudella. 

Virkistystoimintaa järjestetään huomioiden jäsenistön alueellinen sijoittuminen, vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä aktivoimalla jäsenistöä yhteiseen toimintaan ottamalla huomioon eri elämäntilanteissa olevat henkilöt. Yhdistys järjestää elokuvaillan alkuvuodesta, tarjoaa osallistumismahdollisuuden Itä-Suomen alueen Kolilla järjestettäville työhyvinvointipäiville toukokuussa sekä osallistumisen valittuihin konsertteihin tai standup-esitykseen keväällä, syksyllä ja joulunaikaan.  

Jäsenet voivat järjestää yhteistä työpaikka- tai paikkakuntakohtaista toimintaa, johon on saatavilla yhdistyksen tukea.   

Lisäksi yhdistyksellä on yhteistyösopimuksia ja alennuksia alueitten yritysten ja yhteisöjen kanssa.