Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yleistä

Jyty Joensuun seutu ry hoitaa jäsentensä edunvalvontaa Joensuun seudulla. Suurimmat työnantajat, joiden työntekijöitä yhdistykseen kuuluu, ovat Siun sote, Joensuun kaupunki, Riveria, Meita, Polkka, Ilomantsin kunta, Karelia-ammattikorkeakoulu, Liperin kunta ja Outokummun kaupunki. Lisäksi yhdistykseen kuuluu usean pienemmän työantajan työntekijöitä.

Olemme alueen suurin jytyläinen paikallisyhdistys. 


Hallitus ja kokoukset

Hallituksen koko on puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokouksiin kutsutaan toimihenkilöt, pääluottamusmiehet sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu 6 - 7 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. 

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa ylimääräisiä yleiskokouksia.

Kevätkokous pidetään toukokuussa maakunnassa, muualla kuin Joensuussa. Kokouksen yhteydessä tarjotaan ruokailu ja mahdollisesti järjestetään tutustuminen paikalliseen toimintaan. 

Syyskokous pidetään marraskuussa Joensuun seudulla. Kokouksen yhteydessä tarjotaan ruokailu.

Viestintä

Yhdistykselle laaditaan viestintäsuunnitelma. Viestintä tapahtuu sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla. Tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen facebook- ja instagram-tileillä.


Luottamusmiestoiminta

Luottamusmiehet osallistuvat henkilöstön edustajina työnantajien yhteistoimintakokouksiin sekä paikallisen tason neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen. 

Luottamusmiehet ovat jäsenten tukena työsuhdeasioissa. Luottamusmiehet kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskustelemaan yhteisistä asioista. 


Toiminta

Toiminnan lähtökohtana on ensisijaisesti jäsenten edunvalvonta. Yhdistys järjestää aluetoimiston kanssa ammattiala- ja työpaikkakohtaisia jäseniltoja sekä koulutusta ja hyödyntää aluetoimiston ja liiton järjestämiä alueellisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua omaan ammattialaan liittyvään koulutukseen maksutta tai pienellä omavastuuosuudella. 

Virkistystoimintaa järjestetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti huomioiden jäsenistön alueellinen sijoittuminen, vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä aktivoimalla jäsenistöä yhteiseen toimintaan ottamalla huomioon eri elämäntilanteissa olevat. Yhdistys järjestää teatterimatkan tammi-helmikuun vaihteessa, mobiilivalokuvauskurssin helmikuussa, perhekeskeisen elokuvaillan huhtikuussa ja osallistumisen konserttiin tai vastaavaan tapahtumaan syksyllä. 

Jäsenistön työkykyä ylläpitävää toimintaa tuetaan 50 €:n suuruisella tyhy-korvauksella, jota voi hakea liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Jäsenet voivat myös järjestää yhteistä työpaikka- tai paikkakuntakohtaista toimintaa, johon on saatavilla yhdistyksen tukea.   

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lisäksi yhdistys on neuvotellut yhteistyösopimuksia ja alennuksia alueitten yritysten ja yhteisöjen kanssa.