Muutokset jäsenyydessä

On tärkeää, että jäsenrekisteri on ajan tasalla. Muutoksista yhteystiedoissasi ilmoitat helpoiten jäsenten sähköisen asiointipalvelun, Jässärin kautta.

Jässärissä voit

 • ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietojasi
 • tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtäväsi
 • tarkastella jäsenmaksutietojasi ja tulostaa jäsenmaksulaskun
 • ilmoittautua kursseille
 • lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista
 • katsoa yhdistyksesi yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 • tulostaa jäsenyystodistuksen.

Voit ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta myös Omien tietojen päivitys -lomakkeella.Työttömyyskassa Aaria

Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehtojen täyttyessä. Työttömyyskassa Aaria neuvoo sinua myös vuorotteluvapaakorvauksen ja koulutuksen aikaisten etujen hakemisessa.


Ohjeita

Ammattiliitto Jytyn sivuilta löytyvät sähköiset lomakkeet ja ohjeet esim. seuraaviin jäsenyyden muutoksiin:

 • palkattoman ajan ilmoittaminen (asevelvollisuus, karanteeni, Kelan peruspäiväraha, kuntoutustuki, opiskelu, perhevapaa)
 • työpaikan vaihto
 • yhdistyksen vaihto
 • kannattajajäseneksi siirtyminen (Jäsen, joka jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä, mikäli jäsenyhdistys tällaisen hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta, äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja hän voi osallistua yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin)
 • eroaminen