Toimintakertomus vuodelta 2023

Edunvalvonta 

Jyty Joensuun seutu ry toimi jäsentensä edunvalvontatehtävissä Joensuun seudulla. Jäseniä työskenteli noin 50 eri työnantajan palveluksessa. Suurimmat työnantajat, joiden työntekijöitä yhdistykseen kuului, ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Joensuun kaupunki, Riveria, Liperin kunta, Karelia, Meita, Ilomantsin kunta, Polkka ja Outokummun kaupunki. Lisäksi yhdistykseen kuului useamman pienemmän työnantajan työntekijöitä. Olimme alueemme suurin jytyläinen paikallisyhdistys.

Luottamusmiehet osallistuivat henkilöstön edustajina työnantajien yhteistoimintakokouksiin sekä paikallisen tason neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen. Luottamusmiehet olivat jäsenten tukena työsuhdeasioissa. Lisäksi luottamusmiehet järjestivät yhteisiä, keskinäisiä tapaamisia, jotka tukivat eri työpaikkojen luottamusmiesten välistä yhteistoimintaa ja verkostoitumista


Hallitus ja kokoukset 

Hallituksen koko oli puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Teija Heikkilä, varalla Jarmo Pippola 
Maarit Ignatius, varalla Katja Soininen  
Elina Laakkonen, varalla Aija Vilokkinen
Tuula Laitinen, varalla Tarja Sivonen
Merja Pippuri, varalla Silja Huotari
Heli Pirhonen, varalla Sari Porkka
Miia Ritola, varalla Sisko Nuutinen
Tiina Sahlman, varalla Hanna Seppänen. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarkko Timoskainen Riveriasta, varapuheenjohtajana Maarit Ignatius Kareliasta, jäsenasianhoitajana Heli Pirhonen Riveriasta, taloudenhoitajana Mirjami Rautiainen, koulutusvastaavana Merja Pippuri Liperin kunnasta, viestintävastaavana Teija Heikkilä Kareliasta, nuorisovastaavana Silja Pirinen sekä sihteerinä Kirsi Iljina Riveriasta. Hallitus kokoontui kuusi kertaa. 


Yhdistyksen kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 27.5.2023 Kyykerin Kartanossa Outokummussa, kokoukseen osallistui 30 jäsentä. Kokouksen jälkeen tutustuimme kaivosalueeseen oppaan johdolla. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 25.11.2023 elokuvateatterikeskus Tapiossa Joensuussa, kokoukseen osallistui 40 jäsentä.    


Jäsenmäärä 

Jäsenmäärä 31.12.2023 oli 471 jäsentä.

  
Viestintä 

Yhdistykselle oli laadittu viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti viestittiin sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla. Tapahtumista ja toiminnasta viestittiin myös yhdistyksen Facebook- ja Instagram-tileillä.  


Koulutus 

Yhdistyksemme hyödynsi liiton järjestämiä valtakunnallisia koulutustilaisuuksia, mutta järjestimme myös itse koulutuksia. Tilaisuudet ja koulutukset, joihin jäsenemme osallistuivat vuoden 2023 aikana: 

12.1.2023LM-teemawebinaarit: haastavien tilanteiden hallinta, kuormittavista tilanteista palautuminen
2.2.2023LM-teemawebinaari: kvtes/sotetes/hyvtes
25.2.2023Mobiilivalokuvauskurssi
2.3.2023Yhdistyksen toiminnantarkastus, webinaari
4.3.2023Mobiilivalokuvauskurssi
8.-9.3.2023LM-teemakurssi: TVA
15.-16.3.2023LM-perusopinnot 1
16.3.2023LM-teemawebinaarit: etäviestintätaidot, työssä jaksaminen
18.-19.3.2023Puheenjohtajapäivät
22.-23.4.2023Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät
26.4.2023Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
6.-7.5.2023Nuorisovastaavapäivät
11.5.2023LM-teemawebinaari: TVA-kokonaisarviointi 
10.-11.6.2023Sihteeri-, hallinto- ja ict-alan ammatilliset opintopäivät
7.9.2023LM-teemawebinaari: työlainsäädäntö
23.-24.9.2023Työhyvinvointipäivät
28.-29.10.2023Ammatilliset opintopäivät
31.10.-1.11.2023Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät  
9.11.2023LM-teemawebinaari, paikallinen sopiminen
18.-19.11.2023Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät


Toiminta 

Toiminnan lähtökohtana oli ensisijaisesti jäsenten edunvalvonta. Yhdistys järjesti aluetoimiston kanssa työpaikkatapaamisia ja suunnitteli virkistystoimintaa huomioiden jäsenistön alueellinen sijoittuminen. Toiminnan tavoitteena oli lisätä jäsenistön yhteenkuuluvuutta ja aktivoida yhteiseen toimintaan. Järjestimme tammikuussa teatterimatkan ruokailuineen Kuopioon. Huhtikuussa järjestimme perhekeskeisen elokuvaillan elokuvakeskus Tapiossa. Elokuussa tarjosimme Rajattoman, Olavi Uusivirran ja Vesterinen yhtyeineen konsertit Utran Uittotuvalla. Tuimme jäsenten osallistumista työhyvinvointipäiville syyskuussa. Lokakuussa tarjosimme Jaakko Saariluoman standup esityksen Carelia-salissa. Lisäksi yhdistys oli neuvotellut yhteistyösopimuksia ja alennuksia alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.