Toiminta ja tapahtumat

 

TAPAHTUMAT
 

Yhdistyksen jäsenilleen järjestämistä tapahtumista löydät tietoa kohdasta Tapahtumat.

 

TOIMINTA

Kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen ovat kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleita. Kokouksista ilmoitetaan paikallislehdissä (Karjalainen ja Karjalan Heili) sekä yhdistyksen nettisivuilla, jossa myös kokouksen asialista on nähtävillä.
 

Koulutus

Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille sekä yhdistyksen kaikille jäsenille. Kurssikustannukset voivat kurssikohtaisesti olla joko liiton kokonaan maksamia tai koulutukseen osallistuvan itse maksettavia. Yhdistyksemme jäsenet hakeutuvat koulutukseen (=kurssi-ilmoitukset) aina yhdistyksen koulutusvastaavan kautta. Koulutushakemukset käsitellään hallituksessa, jolloin päätetään myös mahdollisesta tuesta koulutuskuluihin.

Koulutusvastaavana toimii Heli Pirhonen (helipirho@gmail.com)

Matkustuskulut korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli julkista kulkuneuvoa ei ole käytettävissä, yhdistys maksaa oman auton käytöstä kilometrikorvaukset Jytyliiton matkustussäännön mukaan.

Saadakseen kulukorvauksen, seminaari-/koulutusilmoitus on tehtävä ennakkoon koulutusvastaavalle.

Yhdistyksemme on hyödyntänyt liiton järjestämiä valtakunnallisia koulutustilaisuuksia, joihin mm. luottamusmiehet ja puheenjohtaja ovat osallistuneet.

Liitto järjestää valtakunnallisten koulutustilaisuuksien lisäksi ammatillista koulutusta. Tietoa koulutuksista ja koulutustarjonta löytyy Jytyn koulutussivuilta ja ammatillisen koulutuksen sivuilta.

Koulutuskalenteri.

 

Virkistystoiminta

Virkistystoiminnalla lisäämme yhteenkuuluvuutta ja aktivoimme jäseniämme yhteiseen toimintaan. Yhdistys on järjestänyt vuosittain jäsenilleen matkoja, konsertteja ja ruokailun sääntömääräisten kokouksen yhteydessä. Syksyisin olemme osallistuneet Liikunnainen-tapahtumaan. Tilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia. Esteestä on viipymättä ilmoitettava samaan osoitteeseen, johon ilmoittautuminen on tehty. Muussa tapauksessa yhdistys perii maksun jäseneltä.

Yhdistys on useamman vuoden ajan tukenut työvoimajäsentensä työkykyä ylläpitävää vapaa-ajantoimintaa hallituksen vuosittain päättämällä summalla.

Tuesta tarkemmin sivun vasemman puolen palstalla kohdassa Yhdistyksen tukema toiminta.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintakertomus vuodelta 2018


 

 

 

 

 

 

 

Elokuu 2019

Ei tapahtumia
Elokuu 2019
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

RSS