Nuorisojäsenet

 

Jytyliiton nuoriso- ja opiskelijatoiminta

Jytyssä on lähes 6000 nuorta jäsentä. Liiton nuorisotoiminta tuo nuorten elämäntilanteen kannalta keskeiset ongelmat yhteiseen päätöksentekoon. Liiton nuorisotoiminnassa ovat mukana alle 36-vuotiaat jäsenet.

Liiton opiskelijatoimintaan voivat osallistua kaikenikäiset liittomme edustamilla aloilla opiskelevat.
Liiton nuoret jäsenet ovat mukana vaikuttamassa itseään sekä työyhteisöään koskevissa asioissa.

Yhdistyksissä on nuorisovastaavat, jotka hoitavat nuorten keskinäistä yhteyttä ja ovat linkkejä muuhun yhdistystoimintaan. He järjestävät toimintaa jäsenistön tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Liiton nuorisokursseilla ja -tapaamisissa on rento meininki. Liiton tulevaisuustoimikunta määrittelee toiminnan suuntaviivat sekä tukee ja ohjaa yhdistysten nuorisotoimintaa.

Jytynuorten toiminnasta lisätietoja Jytyliiton sivuilta.

Yhdistyksen nuoriosvastaavana toimii Hanna Seppänen, hanna.seppanen@jns.fi